RS 002 F. 315 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 315
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1958-1962
Датуми постојања творца:     1958-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,73, књига: 1, кутија: 6
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска управа за шумарство
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом Покрајинске управе за шумарство преузет је у неколико наврата: 1968. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-653/1 од 29. маја 1968. године) од Покрајинског секретаријата за организацију и општу управу. У Књизи улазног инвентара овај део фонда заведен је под бројем 112; 1972. године од Писарнице Покрајинског Извршног већа, у оквиру Секретаријата за пољопривреду и шумарство Нови Сад (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VI 031.5-8/1-72 од 30. августа 1972. године). У Књизи улазног инвентара овај део заведен је под бројем 147; 2013. године од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора (Записник о примопредаји архивске грађе број II 031.5-24/2-13 од 27. марта 2013. године).
Оквир и садржај:     Грађу фонда 315. чине: информације о пошумљавању и озелењавању; образовање шумскопривредних подручја; план уређења Националног парка Фрушка гора; стручни испити и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда сређена је већим делом по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски и у оквиру тога хронолошки. Тематске групе чине: информације о пошумљавању и озелењавању, образовање шумскопривредних подручја, план уређења Националног парка Фрушка гора.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 271 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ШУМАРСТВО (ГЛАВНА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО) (ФОНД)
RS 002 F. 300 ПОЉОПРИВРЕДНО – ШУМАРСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)

 

Scroll to Top