RS 002 F. 344 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 344
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1950-1952
Датуми постојања творца:     1951-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,98, књига: 5, кутија: 8
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна дирекција за металну индустрију Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Писарница Извршног већа АПВ предала је Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји 01-169/1964), архивску грађу органа управе, насталу после Другог светског рата закључно са 1954. годином. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Главне дирекције за металну индустрију АПВ, Нови Сад у количини од 58 пакета. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.344 чине: подаци о плановима производње, извршењима планова производње; извештаји о раду; завршни рачуни (биланси) Главне дирекције и предузећа металне индустрије; инвестициони планови и идејни пројекти капиталне изградње; ревизија норматива и радне снаге; правни статус предузећа металне индустрије; подаци о увозу и извозу у металној индустрији; испоруке материјала и производа за Министарство народне одбране; стручни испити; персонална документа; персоналије ратних заробљеника – стручњака ангажованих у предузећима металне индустрије; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.344 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За део архивске грађе која није имала деловодну ознаку ствараоца фонда, формиране су тематске групе (серије). Унутар серије архивска грађа је устројена хронолошки по годинама. Формирано је 283 архивске јединице (предмета). Овај део грађе сређен је по принципу слободне провенијенције.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 355 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 356 САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 397 ПОКРАЈИНСКА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНУ И ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)

 

Scroll to Top