RS 002 F. 345 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 345
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1952
Датуми постојања творца:     1947-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,36, књига: 2, кутија: 12
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна дирекција прехрамбене индустрије Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Писарница Извршног већа АПВ предала је Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји 01-169/1964), архивску грађу органа управе, насталу после Другог светског рата закључно са 1954. годином. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Главне дирекције прехрамбене индустрију АПВ, Нови Сад. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.345 чине: подаци о оснивању Главне дирекције прехрамбене индустрије АПВ; записници са састанака Главне дирекције прехрамбене индустрије АПВ, Управног одбора, Радничког савета, директора Дирекције; планови рада; извештаји о раду ревизора; подаци о раду стручног савета и његовим задацима; подаци о оснивању индустријских предузећа; подаци о извозу пољопривредно – прехрамбених производа, планови извоза; табеларни прегледи стања општег обезбеђења предузећа; анализе стања и коришћења капацитета предузећа прехрамбене индустрије; подаци о запосленима немачке народности у предузећима; подаци о основним потрошачима МНО; подаци о доласку иностраних стручњака и трговаца у земљу; подаци о преносу дела основних средстава; расписи Главне дирекције прехрамбене индустрије; подаци о стручном кадру, рекапитулације броја радних места по структурама и звањима, спискови службеника покрајинске Дирекције, персонална документа; финансијска документација и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.345 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За део архивске грађе која није имала деловодну ознаку ствараоца фонда, формиране су тематске групе (серије). Унутар серије архивска грађа је устројена хронолошки по годинама. Формирано је 704 архивске јединице (предмета). Овај део грађе сређен је по принципу слободне провенијенције.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 355 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 356 САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)

 

Scroll to Top