RS 002 F. 346 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕКСТИЛНУ И КОЖНУ ИНДУСТРИЈУ

Назив:     ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕКСТИЛНУ И КОЖНУ ИНДУСТРИЈУ
Сигнатура:     RS 002 F. 346
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1944-1952
Датуми постојања творца:     1947-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,73, књига: 21, кутија: 46
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна дирекција за текстилну и кожну индустрију
Преузимање грађе:     Писарница Извршног већа АПВ предала је Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји 01-169/1964), архивску грађу органа управе, насталу после Другог светског рата закључно са 1954. годином. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Главне дирекције за текстилну и кожну индустрију, Нови Сад у количини од 47 пакета. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.346 чине: правила о организацији и структури Дирекције; основни годишњи планови производње, друштвени планови, извештаји и прегледи о извршењу плана; дневни извештаји о критичном материјалу предузећа текстилне индустрије; сумарни прегледи идустријске делатности, сумарни извештаји о потребама материјала за репродукцију; подаци о техничком и производном капацитету предузећа; годишњи инвентари основних средстава предузећа; машинске карте предузећа за текстилну индустрију; прегледи арбитражних спорова; правни статуси текстилних и кожарских предузећа; раднички савети и управни одбори; завршни рачуни; персонална акта; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.346 је делом сређен регистратурски по принципу провенијенције а делом по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За део архивске грађе која није имала деловодну ознаку ствараоца фонда формиране су архивске јединице (предмети). Унутар серије архивска грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 355 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 356 САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top