RS 002 F. 347 “НАФТАХЕМ” – ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА НАФТНЕ И ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СА РАЗЛИЧИТОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Назив:     “НАФТАХЕМ” – ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА НАФТНЕ И ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СА РАЗЛИЧИТОМ ОДГОВОРНОШЋУ
Сигнатура:     RS 002 F. 347
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1980-1990
Датуми постојања творца:     1980-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,2, књига: 15, кутија: 15
Назив/Име ствараоца(лаца):     ” Нафтахем ” – Пословна заједница нафтне и хемијске индустрије са различитом одговорношћу
Преузимање грађе:     Први део регистратурског материјала и архивске грађе је преузет од ” Нафтахема ” – Пословне заједнице нафтне и хемијске индустрије – Нови Сад ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр. VII 031.5 – 25/89 од 25. децембра 1989. године ). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 280 преузето је 15 м регистратурског материјала. Други део регистратурског материјала и архивске грађе је преузет 1991. године ( Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5 – 15/91 од 11. децембра 1991. године). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 303 тада је преузето 3 м регистратурског материјала.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи нормативна акта, оснивачка акта, записнике органа управљања, планове и програме рада, извештаје, финансијску документацију, персоналије и др.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је примљена у несређеном стању. Извршено је излучивање безвредног регистратурског материјала и сређивање одабране архивске грађе. Одабрана архивска грађа је сређена по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Напомена о објављивању:     Водич кроз архивске фондове, Архив Војводине IV, Нови Сад 1993.

 

Scroll to Top