RS 002 F. 348 САВЕТ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕТ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 348
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1948-1952
Датуми постојања творца:     1951-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,05, књига: 8, кутија: 15
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савет за промет робом Главног извршног одбора Народне скупштине АП Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом творца фонда преузет је од Писарнице Извршног већа Народне скупштине АП Војводине 27. маја 1964. године, заједно са материјалом више покрајинских органа управе и установа. Пријем је евидентиран у Улазном инвентару Архива Војводине под бројем 92, са бројем записника о примопредаји 01-169/1.
Оквир и садржај:     Евиденције аката; жалбе произвођача на решења среских и градских народних одбора о задужењу обавезног откупа пољопривредних производа за економску 1952/53. годину и решења по жалбама; завршни рачуни и биланси трговинских предузећа; документација у вези са радом извозних предузећа – планови откупа производа за извоз, планови извоза и извештаји о њиховом извршењу, расподела остварених девиза и други подаци о извозу; постављења трговинских инспектора при среским и градским народним одборима; друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа је сређена по годинама и бројевима деловодног протокола, а мањи део, без бројева, сређен је по тематским групама, односно серијама докумената.
Због начина вођења деловодних протокола у регистратурама, део архивске грађе који се односи на рад Главне управе за трговину и снабдевање, организационе јединице Савета за промет робом, припојен је Повереништву за трговину и снабдевање (фонд 186 Архива Војводине), једном од органа управе чије је надлежности, по оснивању, преузео Савет за промет робом. Наиме, низ бројева у деловодним протоколима Повереништва се не прекида након његовог укидања, 15. јула 1951. године, већ тече у континуитету до краја новембра исте године. У самим уписима у деловоднике Повереништво се од краја јула назива Управа. Стога, да би се избегло нарушавање целовитости грађе, грађа Главне управе заведена у горе наведене деловоднике није издвојена из грађе Повереништва.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 186 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТРГОВИНУ И СНАБДЕВАЊЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 242 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ДРЖАВНЕ НАБАВКЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 262 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 321 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ЦЕНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top