RS 002 F. 349 ЦЕНТАР ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ И МАРКСИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ “СТЕВАН ДОРОЊСКИ”

Назив:     ЦЕНТАР ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ И МАРКСИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ “СТЕВАН ДОРОЊСКИ”
Сигнатура:     RS 002 F. 349
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1967-1990
Датуми постојања творца:     1968-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 6,99, књига: 16, кутија: 55
Назив/Име ствараоца(лаца):     Центар Покрајинског комитета Савеза комуниста Војводине за политичке студије и марксистичко образовање “Стеван Дороњски”
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал фонда 349. преузет је од Социјалистичке партије Србије, Покрајинске организације СПС за Војводину, Покрајински одбор Нови Сад, у делимично сређеном стању 1991. године (Записник о примопредаји архивске грађе, бр. VII 031.5-14/91. од 14. новембра 1991. године). Примљено је укупно 18 m грађе која обухвата период од 1968. до 1991. године. У Књизи улазног инвентара АВ овај фонд је заведен под бројем 302.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 349. чине: деловодни протоколи, регистри уз деловодне протоколое, нормативна акта, записници са седница Збора радне заједнце и Савета радне заједнице, Савета Центра, Стручног већа, Стручног већа одељења, Секретаријата Центра, Секретаријата ООСК, извештаји о раду и пословању Центра и Одељења, планове и програме рада и финансијске планове Центра и Одељења, саветовања, семинари, расправе, предавања, научно-истраживачки пројекти, материјали Политичке школе, завршни рачуни, персонална документација и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда 349. сређена је делом по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део фонда сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски, а унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: нормативна акта, документа о заштити и коришћењу архивске грађе и регистратурског материјала, записници са седница: Збора радне заједнице Центра, Радне заједнице Центра, разне седнице Центра, Стручног већа, планови и програми рада и финансијски планови, извештаји о раду и пословању, планови и програми рада Одељења за марксистичко образовање и идејно-политичко оспособљавање, записници са материјалима седница Основне организације СК у Центру ПК СКВ, Секретаријата Центра, саветовања, семинари, предавања, научно-истраживачки пројекти, часопис Савременост, Политичка школа, статистички подаци о марксистичком образовању и идејно-политичком оспособљавању, анализе, билтени, брошуре, финансијска документација, разна ауторска дела, фотографије, печати и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 334 ПОКРАЈИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 531 ЛИЧНИ ФОНД СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ (ФОНД)
RS 002 F. 322 ВИША ШКОЛА ДРУШТВЕНО – ПОЛИТИЧКИХ НАУКА (ФОНД)
Scroll to Top