RS 002 F. 533 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И ИЗВОЂАЧА САП ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И ИЗВОЂАЧА САП ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 533
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1973-1994
Датуми постојања творца:     1973-1992
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,00, књига: 2, кутија: 8
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез удружења естрадних уметника и извођача САП Војводине
Преузимање грађе:     Грађа Савеза естрадних уметника и извођача САП Војводине преузета је од Удружења музичких уметника и извођача “Војводина Tон”, Нови Сад, према Записнику о примопредаји архивске грађе бр. II 031.5-4/2-08 од 3.4.2008. године, у сређеном и пописаном стању, у укупној дужини од 1,33 м. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 378.
Оквир и садржај:     Евиденције аката, статути, решења о упису у регистар удружења и разврставању, правилници, самоуправни споразуми; записници са седница, материјали Комисије за признавање статуса естрадног уметника и пензијског стажа, извештаји и информације са турнеја естрадних уметника по иностранству , информације о примени законских прописа у области естрадне делатности, материјали Савеза естрадних-музичких уметника Србије и Савеза организација естрадно-музичких уметника-извођача Југославије, завршни рачуни и друга финансијска и персонална документација, уговори о коришћењу, закупу и адаптацији пословних просторија, пописне листе основних средстава и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Примљена грађа је сређена у току 2010. године. Пошто су деловодни протоколи вођени неправилно и недоследно, грађа је мањим делом систематизована на основу регистратурског пословања творца фонда у оквиру преписке по годинама, а у оквиру година по бројевима деловодног протокола и класификационим ознакама, док је већи део грађе систематизован по принципу тематског сређивања.
Архивска грађа која се састоји од материјала Комисијe за признавање статуса естрадног уметника и пензијског стажа издвојена је у виду посебне тематске групе, и садржи архивску грађу из периода 1974-1990 , док се грађа са истом тематиком за период 1981-1982 налази у оквиру фонда Ф.314 Културно-просветна заједница Војводине, Комисија за утврђивање својства естрадног радника Културно-просветне заједнице Војводине (кутије 21 и 22).
Персонални досијеи службеника Савеза као и Матична књига службеника налазе се у фонду Ф.534. Друштвено предузеће за естрадну и издавачку делатност „Војводина Концерт“ са потпуном одговорношћу, Нови Сад, јер су после оснивања „Војводина Концерт“-а (1976. године) сви запослени у Савезу прешли да раде у новооснованој организацији. Изузетак су персонални досијеи службеника под редним бројевима из Матичне књига службеника: 15 (Мишић Бранко), 16 (Mедић Никола), 19 (Aрaнђус Милица), 21 (Вранић Душан), и 24 (Шкарица Јулије) који су задржани у оквиру овог фонда (Ф.533), јер су ти службеници прекинули радни однос у Савезу пре оснивања „Војводина Концерт“-а тј. нису прешли да раде у „Војводина Концерт“. На крају персоналних досијеа, у одељку “Документа о социјалном осигурању” налазе се М-4 образци службеника.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 534 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕСТРАДНУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ “ВОЈВОДИНАКОНЦЕРТ” СА П.О. (ФОНД)
RS 002 F. 314 КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 526 УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА САП ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 529 САВЕЗ МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top