RS 002 F. 65 АПАТИН – СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА

Назив:     АПАТИН – СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 65
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     АПАТИН
Распон грађе:     1886-1945
Датуми постојања творца:     1897-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,22, књига: 39, кутија: 8
Назив/Име ствараоца(лаца):     Апатин – сонћанска задруга за одвађање унутрашњих вода
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Сомбору предао је Пољопривредном архиву 1967. године (Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967), архивску грађу насталу радом водних задруга са овог подручја. Међу примљеном грађом налазила се и архивска грађа настала радом Апатин – сонћанске задруге за одвађање унутрашњих вода – Апатин. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројевима 61 и 70 (напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године). Историјски архив из Сомбора предао је Архиву Војводине 1974.године ( Записник о примопредаји 031.5-12/1974), архивску грађу водних задруга са овог подручја. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 165.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: књиге евиденције; књиге записника; регистри имена власника земљишта у водоплавном подручју; попис парцела приликом проширења задружног подручја; комасација рудине Велики Мораст – поседовни листови и земљишник; подаци о организацији пословања водне задруге и раду органа управљања ( правилници, статути, записници Скупштине, Управног и Саветодавног одбора); техничка архивска грађа ( пројекти канала, мостова и њихових реконструкција, багеровање, шламовање и коришћење главних и споредних канала, пројекти црпне станице, пропусних цеви, чуварница, магацина и склоништа за раднике, планови одводњавања задружног подручја и изградње црпне станице, заштита осигуране обале унутрашњег земљишта и каналске мреже); финансијска документација ( завршни рачуни, спискови надница, платни спискови ) и др.

Допуне:     Не очекују се.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду су формиране три тематске групе (ф; ц; г ). Групу ф) чине организациона питања и рад органа управљања; групу ц) чини техничка, а групу г) финансијска документација. Један део архивске грађе је устројен хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, док је други део усројен хронолошки по годинама и тематици.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 414 АПАТИНСКА ВОДНА УПРАВА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top