RS 002 F. 66 ДРУГА ЕЛЕМИРСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     ДРУГА ЕЛЕМИРСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 66
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПЕТРОВГРАД (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1897-1941
Датуми постојања творца:     1897-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,11, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Друга елемирска задруга за одводњавање
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Зрењанину предао је Архиву Војводине 1968. године( Записник о примопредаји 04-266/1968), архивску грађу водних задруга са овог реонског подручја, а која је настала до 1945. године. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа настала радом Друге елемирске задруге за одводњавање – Петровград. Архивска грађа овог фонда примљена је у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: правила задруге, скупштински записници, циркулари; подаци о подизању насипа на територији општине Арадац; завршни рачуни, прегледи о задужењу и наплати водоплавног доприноса и др.
Допуне:     Историјски архив из Зрењанина послао је допис Архиву Војводине у коме наводи да се код Водопривредног друштвеног предузећа „ Средњи Банат ” налази 12 м архивске грађе и регистратурског материјала Потиске водне заједнице која је правни наследник ове водне задруге. Према наведеним подацима, могу се очекивати накнадне допине у фонду.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду су формиране три тематске групе ( д; ф; г ). Групу д) чини техничка документација; групу ф) чине организациона, док групу г) чине финансијска питања. Један део архиске грађе је устројен хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, док је други део устројен хронолошки по годинама и тематици.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top