RS 002 F. 67 ОБРОВАЦ – НОВОГАЈДОБРАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     ОБРОВАЦ – НОВОГАЈДОБРАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 67
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ГАЈДОБРА
Распон грађе:     1898-1940
Датуми постојања творца:     1898-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,30, кутија: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Обровац – новогајдобранска задруга за одводњавање
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Бачкој Паланци предао је Пољопривредном архиву У Новон Саду (Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967), архивску грађу насталу радом Богојево-Вајска – Живске задруге за заштиту од поплаве и одвађање унутрашњих вода – Богојево. Међу примљеном архивском грађом налазила се и архивска грађа настала радом Обровац – новогајдобранске задруге за одводњавање – Нова Гајдобра. Фонд је примљен у несређеном стању. Пољопривредни архив је 1968. године спојен са Архивом Војводине, а сви пријеми од стране Пољопривредног архива су заведени у књизи улазног инвентара Архива Војводине, међутим пријем ове водне задруге није евидентиран у наведеној књизи.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: нормативна акта, општа администрација, дописи министарском поверенику; прорачуни изградње главног канала, попречни и уздужни профили главног канала, пројекти за генерално чишћење главног канала, пројекти за одводњавање; технички описи и планови за одводњавање и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд Ф.67 сређен је према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду су формиране три тематске групе ( ц; д; ф ). Група ц) се односи на пројекте, цртеже; група д) на изградњу хидротехничких објеката, а група ф) на организациона питања, законске прописе, уредбе, наређења, одлуке, записнике са седница, разграничења и наименовања. Унутар тематских група архивска грађа је устројена тематски и хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 379 БАЧКОПАЛАНАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top