RS 002 F. 90 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Назив:     ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Сигнатура:     RS 002 F. 90
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1919-1941
Датуми постојања творца:     1920-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 7,62, књига: 26, кутија: 58
Назив/Име ствараоца(лаца):     Државно правобранилаштво
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је од Окружног суда Нови Сад 27.09.1962. године (према примопредајном записнику 01-268/1-62) архивску грађу и регистратурски материјал правосудних органа из периода Краљевине Југославије који су имали седиште у Новом Саду (Окружног суда, Апелационог суда, Државног правобранилаштва, Државног тужилаштва и Одељења “Б” београдског касационог суда), у укупној количини од 988 свежњева и 1351 књига. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 83. У Архиву Војводине је у току 1964. године извршено сређивање ове архивске грађе, при чему је од примљене грађе издвојено 21 књига и 284 фасцикли (38 метара) грађе, од које је формиран овај фонд.
Оквир и садржај:     Грађа фонда садржи имовинско-правне предмете, о споровима где је у питању заштита интереса државе. Затим, обухвата податке о оснивању, организацији, променама у организацији и надлежности органа Државног правобранилаштва, о проблемима организације органа управе и правосуђа након стварања Краљевине СХС, случајеве обраћања појединих органа са подручја Баната, Бачке и Барање мађарским органима у Будимпешти локалним органима на подручју БББ, сукобе око надлежности у раду Државног правобранилаштва и других органа управе и правосуђа, спорове Државног правобранилаштва око тумачења и примене појединих законских одредаба, проблеме који су настајали због примене различитих наслеђених правних система на подручју Краљевине СХС, проблеме чувања и смештаја регистратурског материјала и архивске грађе настале радом органа и установа насталих у периоду Аустро-Угарске, примена Уредбе о имовини непријатељских поданика, коришћење двовласничких имања од стране наших и мађарских поданика, реквизиције за потребе војске, прикупљање и располагање ратним пленом, државне набавке, и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по принципу провенцијенције, по ознакама датим у регистратури. Међутим, због сложености регистратурских ознака, после сређивања у Архиву дате су јединствене архивске ознаке.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Слободно објављивање и умножавање на основу Одлуке Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 80 ДРЖАВНО ТУЖИОШТВО (ФОНД)
RS 002 F. 79 ОКРУЖНИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 89 АПЕЛАЦИОНИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 100 ОДЕЉЕЊЕ “Б” БЕОГРАДСКОГ КАСАЦИОНОГ СУДА (ФОНД)

 

Scroll to Top