RS 002 F. 91 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ДЕЛА КРАЉЕВИНЕ С.Х.С. – ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ

Назив:     МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ДЕЛА КРАЉЕВИНЕ С.Х.С. – ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ
Сигнатура:     RS 002 F. 91
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1919-1929 (недостаје 1924 – 1926. г.)
Датуми постојања творца:     1919-1929 с прекидом 1924-1926
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,11, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Министарство унутрашњих дела Краљевине СХС – Одсек за Банат , Бачку и Барању
Преузимање грађе:     Нема података о пријему регистратурског материјала насталог радом Министарства унутрашњих дела Краљевине СХС, Одсека за Банат, Бачку и Барању – Нови Сад.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: подаци о укидању Тамишке жупаније и њеном припајању Торонталској жупанији; подаци о главном Збору немачког „ Кулурбунда ” у Белој Цркви; бољшевистичким плакатима који позивају на бунт; примедбе на рад жандармерије; подаци о деловању и организацији мађарске шпијунаже; Правила српско – француског клуба у Новом Саду, Правила српско – академског уметничког удружења, Правила удружења чиновника и намештеника у БББ; подаци о оснивању Одељења државне заштите; правила Удружења гостионичара, хотелијера и кафеџија у Војводини, правила Првог новосадског удружења војних ветерана; подаци о административној школи за Војводину у Сомбору; честитке поводом рођендана краља Петра I; подаци о продаји некретнина, новчаним заводима и осигуравајућим друштвима; подаци о организацији грађевинске дирекције; кривични предмети; издавање путних исправа; разрешења дужности и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.91 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 77 ТОРОНТАЛСКО – ТАМИШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)

 

Scroll to Top