2005. – Саветовање, тема: Методологија израде аналитичких инвентара

Друштво архивских радника Војводине и Архив Војводине су 28. септембра 2005. организовали Саветовање на тему Методологија израде аналитичких инвентара. О овом изузетно важном стручном питању на Саветовању је своје радове на основу искустава из свог рада у овом сегменту архивске делатности радове изложило девет архивиста из Историјског архива Града Новог Сада, Историјског архива у Панчеву, Историјског архива Суботица, Историјског архива Зрењанин, Историјског архива Сомбор и Архива Војводине.
Друштво архивских радника Војводине и Архив Војводине су 28. септембра 2005. организовали Саветовање на тему Методологија израде аналитичких инвентара. О овом изузетно важном стручном питању на Саветовању је своје радове на основу искустава из свог рада у овом сегменту архивске делатности радове изложило девет архивиста из Историјског архива Града Новог Сада, Историјског архива у Панчеву, Историјског архива Суботица, Историјског архива Зрењанин, Историјског архива Сомбор и Архива Војводине.

Scroll to Top