СЕДАМ МАЛИХ ДРХТАЈА

Радуловић, Селимир: Седам малих дрхтаја – изабране и нове песме, Архив Војводине – Књижевна заједница „Шид”, Нови Сад – Шид 2021.

Селимир Радуловић
СЕДАМ МАЛИХ ДРХТАЈА
Нови Сад, 2021.

Уредници
Срђан Малешевић
др Небојша Кузмановић

Издавачи
Културно-образовни центар, Шид
Архив Војводине, Нови Сад

Корице
Рајко Каришић

Лектура и коректура
Аутор

Припрема за штампу
Оливера Михајловић

Scroll to Top