аналитички инвентар

Предојевић, Ненад: Историско друштво у Новом Саду (1927–1941) 1861–1941. Аналитички инвентар (1927–1941), Архив Војводине, Нови Сад 2012.

ИСТОРИСКО ДРУШТВО У НОВОМ САДУ(1927–1941) 1861–1941.

Аналитички инвентар(1927–1941) Главни и одговорни уредникСтеван Рајчевић УредникМр Дејан Јакшић Редакција Архива ВојводинеВесна БашићМр Дејан ЈакшићКатарина МарковићЉиљана ДожићМилена Поповић Субић ЛекторВесна Башић КоректорОлгица Стефановић Идеју о оснивању Историског друштва у Новом Саду су заступали истакнути интелектуалци, јавне личности, црквени великодостојници и војна лица. Оснивању Друштва приступило се врло студиозно, те су пре Оснивачке скуп- штине одржана два иницијативна […]

ИСТОРИСКО ДРУШТВО У НОВОМ САДУ(1927–1941) 1861–1941. Опширније »

Јакшић, Дејан: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор (1688–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/11 (1806–1809), Архив Војводине, Нови Сад 2014.

БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА, VIII/11

Каталог одабраних садржаја докумената из фонда број 2(1806–1809) VIII/11 Б И Б Л И О Т Е К АНаучноинформативна средства о архивској грађиVIII/11 Главни и одговорни уредникБранимир Андрић, директор РецензентЈован Валрабенштајн Сарадник на обради грађе на мађарском језикуЖужана Мезеи Сарадник на обради грађе на немачком језикуЗоран Стевановић ЛекторВесна Башић КоректорОлгица Трбојевић Ова свеска едиције Научноинформативна

БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА, VIII/11 Опширније »

Scroll to Top