analitički inventar

ИСТОРИСКО ДРУШТВО У НОВОМ САДУ(1927–1941) 1861–1941.

Аналитички инвентар(1927–1941) Г л а в н и  и  о д г о в о р н и  у р е д н и кСтеван Рајчевић У р е д н и кМр Дејан Јакшић Р е д а к ц и ј а  А р х и в а  В о ј в о …

ИСТОРИСКО ДРУШТВО У НОВОМ САДУ(1927–1941) 1861–1941. Прочитај више »

БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА, VIII/11

Каталог одабраних садржаја докумената из фонда број 2(1806–1809) VIII/11 Б И Б Л И О Т Е К АНаучноинформативна средства о архивској грађиVIII/11 Главни и одговорни уредникБранимир Андрић, директор РецензентЈован Валрабенштајн Сарадник на обради грађе на мађарском језикуЖужана Мезеи Сарадник на обради грађе на немачком језикуЗоран Стевановић ЛекторВесна Башић КоректорОлгица Трбојевић Ова свеска едиције Научноинформативна …

БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА, VIII/11 Прочитај више »

Scroll to Top