Водич за управљање електронским документима са архивске перспективе

Издавач
Архив Војводине, Нови Сад,

За издавача
др Небојша Кузмановић

Уредник
Милена Поповић Субић

Превод са енглеског
Владимир Иванишевић

Лектура
Ивана Гојковић

Припрема за штампу
Александар Павловић

Водич за управљање електронским документима са архивске перспективе. Водич је осмишљен да помогне архивским установама да се репозиционирају са циљем да обрате пажњу на управљање архивским електронским документима. Први део почиње са прегледом технолошких, организационих и правних трендова који утичу на способност организација, укључујући и архиве, да чувају и управљају документима који су у електронском облику. На- ставља са расправом о кључним концептима као што су „документ” и „канцеларијско пословање” описујући како су ти концепти утицали на електронско окружење, а затим предлаже стратегије за реализацију управљања електронским документима током њиховог целокупног животног циклуса. Први део се завршава описивањем – са правне, организационе, кадровске и технолошке перспективе – импликација које погађају архиве који сами себе репозиционирају да би управљали електронским документима. Временом, примењивање предложених стратегија ће захтевати израду тактике, која ће укључивати стандарде, који ће моћи да се препоруче архивима на усвајање. Други део Водича представља први покушај чланова Комитета да артикулишу тактички приступ овом питању. Предвиђено је да се Други део временом прошири и да створи основу за развој серије препорука које ће водити архиве до нивоа „како нешто радити”.

Scroll to Top