Коришћење архивске грађе

Коришћење архивске грађе је један од најважнијих крајњих циљева свих послова на заштити архивске грађе због тога што је она основни и незаменљиви део културне баштине, који обезбеђује опстанак људског памћења и представља извор првог реда за научнике из области историје и других друштвених наука. Коришћење архивске грађе подразумева њено истраживање у научне и друге […]

Коришћење архивске грађе Опширније »