Архив Војводине

Прописи

Закони, правилници и стандардикоји се односе на културна добра, архивску грађу и архивску делатност Устав РС Закони Уредба Владе РС Решење Министра културе РС Правилници Министра културе и информисања РС Стандарди Међународног архивског савета Смернице и приручници

Библиотека у Подунавско-немачком црквеном музеју у Апатину

Подунавско-немачки црквени музеј у Апатину основан је 2001. године у цркви Срце Исусово у Апатину. Бави се сакупљањем библиотечке, архивске и уметничке грађе из бивших немачких насеља у Војводини. У цркви и оближњој жупној кући установљена је библиотека, архив и музеј са изложбеним простором. Поред обиља уметничког материјала и архивске грађе, сакупљено је око 20 …

Библиотека у Подунавско-немачком црквеном музеју у Апатину Прочитај више »

Драгана Катић

Драгана Катић је рођена 1976. године у Новом Саду. Завршила је студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, где је и докторирала. Запослена је као архивски саветник у Архиву Војводине, на месту руководиоца Одељења депо службе. Објавила је више радова у стручним и научним часописима који обрађују теме из економске, политичке и културне …

Драгана Катић Прочитај више »

Управници – директори Архива Војводине

Др Димитрије Кириловић (државни архивар 1926–1932) (управник 1932–1941) Фрања Малин (1946) Др Марко Малетин (1946–1949) Живојин Радуловачки (1949─1953) Драгослав Јовановић (1954–1955) Милорад Рајић в.д. (1955–1956) Сава Атанацковић (1956–1958) Велимир Михајловић, в.д. (1958–1964) Ђорђе Марђелошки (1964–1969) Мр Средоје Лалић (1969–1971) Др Калман Чехак (1971–1979) Данка Миљевић, в.д. (1979–1980) Др Сава Живков (1980–1989) Павле Станојевић (1989–2003) Стеван …

Управници – директори Архива Војводине Прочитај више »

Дејан Јакшић

Дејан Јакшић (Мр) дипломирао је на Одсеку за историју на Филозофском факултету у Новом Саду. Завршио је постдипломске студије на предмету Национална историја средњег века и стекао је академско звање магистар историјских наука одбранивши тезу из области историјских извора. Ради у Архиву Војводине од 2001. године на Одељењу за старију архивску грађу. Стекао је стручно …

Дејан Јакшић Прочитај више »

Фрања Малин (Петроварадин, 1884 – 1958)

Фрања Малин

Фрања Малин (Петроварадин, 1884 – 1958), професор Гимназије у Карловцу, професионални новинар, библиотекар и директор Музеја Матице српске у Новом Саду, референт Секције за социјалне студије за статистику и пропаганду Одељења за социјално старање ГНО. По обнављању рада Војвођанске архиве 1946. године именован је за њеног управника.

Др Марко Малетин

Др Марко Малетин

Др Марко Малетин (Нови Сад, 1890 – Сремски Карловци, 1968), професор, секретар Матице српске, уредник Летописа Матице српске, архивар, управник Војвођанске архиве (1946–1949) и Народног позоришта Дунавске бановине.

Живојин Радуловачки

Живојин Радуловачки

Живојин Радуловачки (Карловци, 1886 – Сремски Карловци, 1955), професор и директор Гимназије у Ужицу, делегат Скупштине НР Србије, повереник за просвету окружног НОО у Ужицу, управник Државне архиве АП Војводине у периоду 1949–1953.

Драгослав Јовановић

Драгослав Јовановић

Драгослав Јовановић (Јаша Томић, 1902 – Нови Сад, 1955), професор, инспектор Савета за просвету и културу АП Војводине, управник Државне архиве АП Војводине 1954–1955. и председник Историског друштва Србије за Војводину.

Милорад Рајић

Милорад Рајић

Милорад Рајић (Стари Сивац, 1912 – ?), дипломирани теолог Православног богословског факултета Универзитета у Београду, вероучитељ у Новом Саду и Сомбору, парох у Госпођинцима, службеник ГНО Нови Сад, архивист Историјског архива АП Војводине и Државног архива, среза Нови Сад, в. д. управника Државне архиве АП Војводине у периоду 1955–1956.

Scroll to Top