2. дан Међународне архивске конференције „Архиви и изазови 21. века” у Историјском архиву Града Новог Сада

Други дан Међународне архивске конференције „Архиви и изазови 21. века” у Историјском архиву Града Новог Сада


Данас, 10. 04. 2019. године у организацији Архива Војводине одржан је други дан међународне конференције у просторијама Историјског архива Града Новог Сад a насловљенe „Архиви и изазови 21. века”, на којој су стручнe радoвe представили еминентни архивисти из будимпештанског Мађарског националног архива.

Приликоm отварања другог дана данашње Mеђународне конференције, поздравне речи учесницима конференције упутили су Петар Ђурђев, директор Историјског архива Града Новог Сада и др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине.

 

Др Небојша Кузмановић – Уводна реч


Теме предавања:

Изазови са којима се у XXI веку суочавају национални архиви

A nemzeti levéltárak előtt álló kihívások a XXI. században

Предавач: др Жужана Мико (Dr. Mikó Zsuzsanna), заменица генералног директора Мађарског националног архива


Дигитализација у архиву

Digitalizálás a levéltárban

Предавач: др Шандор Ласло Немет (Dr. Németh László Sándor), директор за стручна питања и координацију Мађарског националног архива


Историјат јавне управе и права у периоду 1867–1918.

Az 1867-1918 közötti időszak közigazgatás- és jogtörténete

Предавач: др Чаба Сабо (Dr. Szabó Csaba), генерални директор Мађарског националног архива


Делатност у области јавног образовања Мађарског националног архива

A Magyar Nemzeti Levéltár közművelődési tevékenysége

Предавач: Андреа Фаркаш (Farkas Andrea), шеф Одељења за јавно образовање и односе с јавношћу Мађарског националног архива


Искуства у области архивске педагогије Мађарског националног архива

Levéltár-pedagógiai gyakorlatok a Magyar Nemzeti Levéltárban

Предавач: Лаура Чонка (Csonka Laura), историчар, архивиста, архивски педагог, Одељење за јавно образовање и односе с јавношћу Мађарског националног архива


Рестаурација изгорелих списа у лабораторији Мађарског националног архива

Égett iratok restaurálása az Országos Levéltárban régen és most

Предавач: Агнеш Л. Немеш (Nemes L. Ágnes), заменик шефа Одељења за заштиту грађе и репрографију Мађарског националног архива

 

Scroll to Top