Јавне набавке

Јавне набавке – Радови 2024

Редни број набавке: ЈНОП 05/24 Предмет јавне набавке, радова: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЈИ У СУТЕРЕНУ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУРок за подношење понуда: 09.05.2024. године до 11.00 часоваОтварање понуда: 09.05.2024. у 11.00 часова

Јавне набавке – Радови 2024 Опширније »

Јавне набавке – Добра 2024

Редни број набавке: ЈНОП 02/24Предмет јавне набавке, добара: СЛУЖБЕНО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУРок за подношење понуда: 20. 05. 2024. године до 10.00 часоваОтварање понуда:  20. 05. 2024. у 10.00 часова

Јавне набавке – Добра 2024 Опширније »

Јавне набавке – Услуге 2024

Редни број набавке: ЈНОП 07/24Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА, ЧАСОПИСА И ПУБЛИКАЦИЈА Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУРок за подношење понуда: 08. 05. 2024. године до 10.00 часоваОтварање понуда: 08. 05.2024. у 11.00 часова

Јавне набавке – Услуге 2024 Опширније »

Јавне набавке – Добра 2024

ЈНОП 01/24 Предмет јавне набавке, добра: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУРок за подношење понуда: 14. 05. 2024. године до 11.00 часоваОтварање понуда: 14. 05. 2024. у 11.00 часова

Јавне набавке – Добра 2024 Опширније »

Јавне набавке – Добра 2024

Редни број набавке: ЈНОП 02/24 Предмет јавне набавке, добара: СЛУЖБЕНО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУРок за подношење понуда: 27. 03. 2024. године до 11.00 часоваОтварање понуда: 27. 03. 2024. у 11.00 часова

Јавне набавке – Добра 2024 Опширније »

Јавне набавке – Радови 2024

ЈНОП 06/24 Предмет јавне набавке, радова: ИЗВОЂЕЊЕ НОВИХ ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ У ЗГРАДИ АРХИВА ВОЈВОДИНE Редни број набавке: ЈНОП 06/24Предмет јавне набавке, радова: ИЗВОЂЕЊЕ НОВИХ ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ У ЗГРАДИ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУРок за подношење понуда: 22.03.2024. године до 11.00 часоваОтварање понуда: 22.03.2024. у 11.00 часова

Јавне набавке – Радови 2024 Опширније »

Scroll to Top