Јавне набавке – добра

Јавне набавке – Добра 2018

ЈН 01/18 Предмет јавне набавке, добра: набавка електричне енергије са балансирањем за потпуно снабдевање на период од годину дана почев од 01. јуна 2018. године до 31. маја 2019. године

Јавне набавке – Добра 2017

ЈН 01/17 Предмет јавне набавке, добра: набавка електричне енергије са балансирањем за потпуно снабдевање на период од годину дана почев од 01. јуна 2017. године до 31. маја 2018. године

Јавне набавке – Добра 2016

ЈН 01/16 Предмет јавне набавке, добра: набавка електричне енергије са балансирањем за потпуно снабдевање на период од годину дана почев од 01. јуна 2016. године до 31. маја 2017. године

Јавне набавке – Добра 2014

ЈН 07/14 Предмет јавне набавке, добра: набавка опреме за дигитализацију и конзервацију матичних књига у Архиву Војводине: набавка скенер књига и лабораторијског дигестора

Јавне набавке – Добра 2014

ЈН 05/14 Предмет јавне набавке, добра: набавка опреме за дигитализацију и конзервацију матичних књига у Архиву Војводине: набавка скенер књига и лабораторијског дигестора

Scroll to Top