Друштво за Српско народно позориште - Нови Сад (1861-1941)

Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад (1861–1941)

Ненад Предојевић
Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад
(1861–1941)
Аналитички инвентар XX/1 (1861–1922)
Нови Сад, 2016.

Ненад Предојевић
Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад
(1861–1941)
Аналитички инвентар XX/2 (1863–1927)
Нови Сад, 2018.

Ненад Предојевић
Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад
(1861–1941)
Аналитички инвентар XX/3 (1851–1923)
Нови Сад, 2020.

Ненад Предојевић
Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад
(1861–1941)
Аналитички инвентар XX/4 (1849–1954)
Нови Сад, 2021.

Scroll to Top